JV 2007/480, RvS 14-09-2007, , 200702000/1

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd, onjuiste gegevens, Verblijfsvergunning, intrekking, Identiteit, vaststelling

Samenvatting

Zoals de Staatssecretaris (SvJ) terecht betoogt, heeft de passage uit de MvT met betrekking tot art. 34 Vw 2000, waarop de rechtbank zich heeft gebaseerd, uitsluitend betrekking op de nu in art. 32 lid 1 sub c Vw 2000 vermelde intrekkingsgrond. Uit die passage, noch uit het wettelijk stelsel en de bewoordingen van art. 34 Vw 2000 valt evenwel af te leiden dat geen rekening…

Verder lezen
Terug naar overzicht