JV 2007/496, RvS 13-09-2007, BB3800, 200702611/1 (met annotatie van HBA)

Inhoudsindicatie

Dublinverordening, Griekenland, Non-refoulement

Samenvatting

1. De Staatsecretaris van Justitie (SvJ) kan het vereiste in C1/2.4.2.2 Vc 2000, dat de asielzoeker in de verantwoordelijke lidstaat uitgeprocedeerd moet zijn, niet zonder meer hanteren in die gevallen waarin de asielzoeker aan de hand van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk maakt dat aan de asielprocedure in een lidstaat zodanige gebreken kleven, dat moet worden geconcludeerd dat ten aanzien van een asielzoeker niet kan worden onderzocht en…

Verder lezen
Terug naar overzicht