JV 2007/499, RvS 17-09-2007, BB4434, 200702731/1 (met annotatie van PB)

Inhoudsindicatie

Buitenschuldbeleid, Machtiging tot voorlopig verblijf, vereiste, Vluchtelingenstatus, Waterscheiding asiel en regulier

Samenvatting

Volgens de vreemdeling staat de omstandigheid dat hij door Roemenië is erkend als vluchteling eraan in de weg dat hij zich wendt tot de autoriteiten van zijn land van herkomst. De Afdeling overweegt dat die omstandigheid asielgerelateerd is. De rechtbank heeft niet onderkend dat de strikte scheiding tussen asiel en regulier meebrengt dat de gestelde asielgerelateerde beletselen geen rol kunnen spelen bij de beoordeling van de aanvraag.

De Staatssecretaris van Justitie…

Verder lezen
Terug naar overzicht