JV 2007/501, RvS 19-09-2007, BB4262, 200702701/1

Inhoudsindicatie

Procesbelang, Ambtshalve verleende verblijfsvergunning, Driejarenbeleid

Samenvatting

Art. 30 lid 2 Vw 2000 vormt een uitzondering op de imperatieve weigeringsgrond van art. 30 lid 1 sub b Vw 2000. Uit de MvT betreffende de totstandkoming van dat tweede lid blijkt dat deze uitzondering ertoe strekt te waarborgen dat in geval van ambtshalve verlening van een verblijfsvergunning regulier, voormelde weigeringsgrond buiten toepassing blijft, omdat een redelijke wetstoepassing dat met zich meebrengt. Als de vreemdeling tegen de afwijzing van de asielaanvraag die heeft geleid tot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht