JV 2007/502, RvS 19-09-2007, BB4445, 200702843/1

Inhoudsindicatie

Medische behandeling, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Motivering, Letland

Samenvatting

Dat in het besluit niet uitdrukkelijk is vermeld dat de minister in de aangevoerde omstandigheden, in hun onderlinge samenhang bezien, geen aanleiding heeft gezien om toepassing te geven aan de inherente afwijkingsbevoegdheid, laat onverlet dat de minister gemotiveerd heeft uiteengezet dat en waarom zowel de medische (ADL- en rolstoelafhankelijk) als niet-medische omstandigheden niet leiden tot gegrondverklaring van het bezwaar. Anders dan de rechtbank overwoog, is de minister aldus niet tekortgeschoten in…

Verder lezen
Terug naar overzicht