JV 2007/505, RvS 28-09-2007, BB5258, 200706318/1

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, voortraject, Staandehouding, Redelijk vermoeden van illegaal verblijf, Belangenafweging, Schadevergoeding

Samenvatting

Onder verwijzing naar eerdere uitspraken (26 juli 2001, «JV» 2001/234 en 10 maart 2005, ve07001017), overweegt de Afdeling dat appellant (een OVR gesignaleerde Turk) terecht klaagt dat uit het proces-verbaal (p-v) niet blijkt dat voorafgaand aan de staandehouding het verzoek aan hem om een identiteitsbewijs te tonen is gedaan ter naleving van andere wetten of ter uitoefening van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht