JV 2007/527, RvS 25-09-2007, BB4823, 200705721/1 (met annotatie van PB)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, inwilliging, Bewijs, stukken, Verblijfsvergunning regulier, ingangsdatum

Samenvatting

Op grond van art. 26 lid 1 Vw 2000 wordt de verblijfsvergunning verleend met ingang van de dag, waarop de vreemdeling heeft aangetoond aan alle voorwaarden te voldoen, maar niet eerder dan met ingang van de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Op grond van art. 26 lid 2 wordt de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning verlengd met ingang van de dag, waarop de vreemdeling heeft aangetoond dat hij aan alle voorwaarden…

Verder lezen
Terug naar overzicht