JV 2007/539, RvS 19-10-2007, BB8275, 200705007/1

Inhoudsindicatie

Naturalisatie

Samenvatting

De minister betoogt terecht dat de rechtbank niet heeft onderkend dat art. 8 lid 1 sub c RWN zo gelezen dient te worden dat ook ten tijde van het besluit op het naturalisatieverzoek nog sprake moet zijn van onafgebroken toelating en hoofdverblijf. Tot 1 april 2003 werd vereist dat een verzoeker ten minste vijf jaren ‘‘woonplaats of werkelijk verblijf’’ had. Met de per 1 april 2003 in werking getreden gewijzigde RWN (Stb. 2000, 618) is bepaald dat sprake moet zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht