JV 2007/540, RvS 22-10-2007, BB6844, 200706857/1

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, Beroep, intrekking

Samenvatting

De vreemdeling heeft op 17 september 2007 zijn beroep ingetrokken nadat de Staatssecretaris van Justitie (SvJ) hem bij brief van dezelfde dag heeft meegedeeld dat de bewaring is opgeheven. De rechtbank heeft op 17 september 2007 een onderzoek ter zitting gehouden en het beroep gegrond verklaard en de opheffing van de maatregel bevolen.

Zoals eerder overwogen («JV» 2003/549), laat de omstandigheid dat met het in art. 94 lid 1 Vw 2000 neergelegde stelsel is…

Verder lezen
Terug naar overzicht