JV 2008/113, RvS 15-01-2008, BC2489, 200704688/1

Inhoudsindicatie

Gezinshereniging, Machtiging tot voorlopig verblijf, hardheidsclausule, Gezinsleven, inmenging, Afghanistan, Pakistan

Samenvatting

De vraag of de veiligheidsrisico’s die de vreemdeling stelt te lopen bij terugkeer naar Afghanistan tot toepassing van de hardheidsclausule aanleiding dienden te geven behoeft geen beantwoording, nu niet in geschil is dat het mogelijk is de benodigde mvv in Pakistan aan te vragen. De Staatssecretaris van Justitie heeft voorts met juistheid gesteld dat het aan de vreemdeling is om te onderbouwen dat en waarom zij niet in Pakistan zou…

Verder lezen
Terug naar overzicht