JV 2008/12, RvS 08-11-2007, BB8315, 200706730/1 (met annotatie van PJAMB)

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, voortvarendheid onderzoek, Laissez-passer, Uitzetting

Samenvatting

1. Appellant klaagt terecht dat de rechtbank niet heeft onderkend dat uit ABRvS 16 juli 2007 («JV» 2007/417) volgt, dat bij de beoordeling van de vereiste voortvarendheid de individuele feiten en omstandigheden dienen te worden betrokken. De rechtbank had dan ook, nu een daartoe strekkende beroepsgrond was voorgedragen, dienen te onderzoeken waarom een periode van dertien dagen noodzakelijk was voor het aanvangen van uitzettingshandelingen.

2. Nu…

Verder lezen
Terug naar overzicht