JV 2008/135, RvS 30-01-2008, BC3842, 200705780/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Nepal, Formele rechtskracht, Motivering

Samenvatting

De rechtbank is, door te overwegen dat uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van 31 juli 2003, waartegen geen hoger beroep is ingesteld, niet volgt dat tevens dient te worden uitgegaan van de juistheid van de andere stellingen van de vreemdeling, eraan voorbijgegaan dat daarin al een bindend oordeel is gegeven over de geloofwaardigheid van het asielrelaas.

Hoger beroep kennelijk gegrond. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, overweegt de Afdeling dat de Minister van…

Verder lezen
Terug naar overzicht