JV 2008/137, RvS 05-02-2008, BC4386, 200705968/1

Inhoudsindicatie

Gezinshereniging, Machtiging tot voorlopig verblijf, Gezinsleven, inmenging, Gezinsleven, positieve verplichting, Rechtmatig verblijf, Vluchtelingenverdrag, exclusion clause

Samenvatting

De bij besluit van 7 oktober 2004 gehandhaafde afwijzing aanvraag verblijfsvergunning ‘‘verblijf bij echtgenoot’’ strekt er niet toe de vreemdeling en haar dochter een verblijfstitel te ontnemen, die hen feitelijk tot uitoefening van het familie- of gezinsleven in staat stelde, zodat dit besluit – anders dan de rechtbank overwoog – geen inmenging vormt, als bedoeld in art. 8 lid 2…

Verder lezen
Terug naar overzicht