JV 2008/14, RvS 09-11-2007, BB8353, 200702675/1 (met annotatie van PB)

Inhoudsindicatie

Gezinshereniging, Machtiging tot voorlopig verblijf, vereiste, Machtiging tot voorlopig verblijf, hardheidsclausule, Gezinsleven, inmenging

Samenvatting

De Staatssecretaris van Justitie heeft ter zitting toegelicht dat hij de vaste gedragslijn volgt dat hij, indien de beoordeling van de vrijstelling van het mvv-vereiste op grond van de hardheidsclausule ten nadele van de vreemdeling uitvalt, nog afzonderlijk beoordeelt of, indien de vreemdeling dat betoogt dan wel de aangevoerde feiten en omstandigheden daarvoor aanleiding geven, het stellen van het mvv-vereiste een schending…

Verder lezen
Terug naar overzicht