JV 2008/140, RvS 20-02-2008, , 200706613/1

Inhoudsindicatie

Ongewenstverklaring, Uitzetting, Buitenschuldbeleid, Omvang van het geschil, Guinee

Samenvatting

De vreemdeling klaagt dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat, zolang de ongewenstverklaring voortduurt, hij niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op grond van het buitenschuldbeleid.

De vreemdeling stelt, gelet op art. 8:69 lid 1 Awb, terecht dat de Voorzieningenrechter ten onrechte niet is ingegaan op de beroepsgrond dat hij buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten, noch vrijwillig, noch door uitzetting, zodat hij in een situatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht