JV 2008/141, RvS 22-02-2008, , 200707176/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Nova, Dublinverordening, Griekenland, Documenten, authenticiteit van

Samenvatting

Ambtshalve overweegt de Afdeling. Zoals eerder overwogen (o.m. «JV» 2007/263) moet, indien na een eerdere afwijzende beslissing een materieel vergelijkbare beslissing wordt genomen, voorshands worden aangenomen dat het in die uitspraak uiteengezette beoordelingskader in de weg staat aan een rechterlijke toetsing van dat besluit, als ware het een eerste afwijzing.

Hoewel de omstandigheid dat de vreemdeling na zijn eerdere asielprocedure in Nederland…

Verder lezen
Terug naar overzicht