JV 2008/142, RvS 22-02-2008, BC5224, 200707416/1

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, Gemeenschapsonderdaan, Schengen Uitvoeringsovereenkomst, Reis- en identiteitspapieren, Schengengrenscode, Rechtmatig verblijf, Richtlijn

Samenvatting

1. Uit art. 2 lid 5, onder a, jo art. 3, onder a, SGC volgt dat de SGC geen afbreuk doet aan de rechten inzake vrij verkeer van Unieburgers en hun familieleden zodat bij grensoverschrijding door een derdelander, die familielid is van een Unieburger, eerst onderzocht dient te worden of de Verblijfsrichtlijn van toepassing is. Uit art. 3 lid 1 Richtlijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht