JV 2008/15, RvS 12-11-2007, BB8491, 200703579/1

Inhoudsindicatie

Taalanalyse, contra-expertise, Termijn, Voornemenprocedure, Zienswijze, Burundi

Samenvatting

1. In de aan de minister toegezonden (kopie)brief waarin de vreemdeling De Taalstudio om een contra-expertise heeft verzocht, is geen enkel voorbehoud gemaakt met betrekking tot de verstrekking van de opdracht. De vreemdeling heeft ter zitting (onbestreden) gesteld dat voor de totstandkoming van de overeenkomst, de Taalstudio de opdracht slechts behoeft te aanvaarden. Gelet hierop en op het feit dat de opdracht is gericht aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht