JV 2008/16, RvS 12-11-2007, BB8500, 200703870/1

Inhoudsindicatie

Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Ambtsbericht, individueel, Onmenselijke behandeling, Gezinsleven, gerechtvaardigde inmenging, Privé-leven, Irak

Samenvatting

Het staat primair aan de staatssecretaris ter beoordeling of zich bijzondere omstandigheden voordoen op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat het onthouden van enige verblijfstitel zonder op voorzienbare termijn over te gaan tot uitzetting uit Nederland disproportioneel zou zijn. De rechtbank dient dit oordeel met terughoudendheid te toetsen.

Dat de vreemdeling de inburgeringscursus al achter de rug heeft en de opleiding geneeskunde in Nederland bijna…

Verder lezen
Terug naar overzicht