JV 2008/160, RvS 22-01-2008, BC3006, 200704875/1 (met annotatie van Stefan Kok)

Inhoudsindicatie

Herhaalde aanvraag, Nova, Dublinverordening, Griekenland

Samenvatting

1. De voorzieningenrechter heeft de uit deze jurisprudentie blijkende nieuwe inzichten ten aanzien van de reeds bekende informatie omtrent Griekenland aangemerkt als nova, waarvan niet op voorhand is uitgesloten dat die kunnen afdoen aan het eerdere besluit en de overwegingen waarop dat berust, en reeds op grond daarvan overwogen dat het besluit geen stand kan houden. Nadat hij tot dit oordeel was gekomen behoefde de voorzieningenrechter de stelling van de vreemdeling dat hij na zijn overdracht op…

Verder lezen
Terug naar overzicht