JV 2008/165, RvS 29-02-2008, BC6604, 200701721/1 (met annotatie van mr. D. Beltman)

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, vereiste, Gezinsleven, Kinderen, rechten van, Marokko

Samenvatting

1. De voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat van de vreemdeling, die geboren en getogen is in Marokko, verwacht mag worden dat zij zich gedurende een te volgen mvv-procedure in Marokko staande kan houden en dat de vreemdeling niet heeft aangetoond dat zij als gescheiden vrouw met een kind niet tijdelijk door haar in Marokko wonende familieleden kan worden opgevangen. De stelling van de vreemdeling dat haar vader haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht