JV 2008/168, RvS 29-02-2008, BC5983, 200800064/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Richtlijn, Onmenselijke behandeling, Burundi

Samenvatting

De vreemdeling klaagt dat de rechtbank, met de door haar gegeven uitleg van het begrip ‘individuele bedreiging’ ten onrechte eraan is voorbijgegaan dat de Afdeling («JV» 2007/531 over de uitleg van dit begrip prejudiciële vragen heeft gesteld aan het HvJEG. Voorts heeft de rechtbank miskend dat hij aannemelijk heeft gemaakt een reëel risico te lopen op ernstige schade, als bedoeld in art. 15 sub c Definitierichtlijn.

Indien zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht