JV 2008/172, RvS 11-03-2008, BC7135, 200707187/1

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd, Taalanalyse, contra-expertise, Motivering, Identiteit en nationaliteit vaststellen, Soedan

Samenvatting

1. Als gevolg van het indienen van de aanvraag dient de minister, gelet op art. 34 jo art. 32 lid 1 sub a Vw 2000, te onderzoeken of de vreemdeling aan de voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd voldoet. Hij was derhalve niet gehouden te motiveren wat de aanleiding voor het laten verrichten van een taalanalyse was, zodat de rechtbank…

Verder lezen
Terug naar overzicht