JV 2008/173, RvS 11-03-2008, BC7145, 200800250/1, 200800250/4

Inhoudsindicatie

Uitzetting, Voorlopige voorziening, Dublinverordening, Onmenselijke behandeling, Homoseksualiteit, Non-refoulement, Verenigd Koninkrijk, Iran

Samenvatting

Aan de omstandigheid dat de vreemdeling in het Verenigd Koninkrijk een asielprocedure tot in hoogste instantie heeft doorlopen, heeft de voorzieningenrechter terecht niet de door de vreemdeling gewenste betekenis toegekend. Die omstandigheid betekent immers niet dat dit land een nieuwe asielaanvraag van de vreemdeling niet zal beoordelen. Dat de vreemdeling, naar hij stelt, in dat kader nova zal moeten aanvoeren, maar daartoe niet in…

Verder lezen
Terug naar overzicht