JV 2008/176, RvS 12-03-2008, BC7140, 200705142/1

Inhoudsindicatie

Vluchtelingenschap, afgeleide, Richtlijn

Samenvatting

1. Richtlijn 2003/86 verzet zich niet tegen implementatie van de bepalingen met betrekking tot gezinshereniging van door de lidstaten erkende vluchtelingen met hun gezinsleden in de wet- en regelgeving die ziet op de aanvraag verblijfsvergunning regulier, nu deze Richtlijn, waaronder begrepen de in hoofdstuk V genoemde bepalingen over hereniging van door de lidstaten erkende vluchtelingen met hun gezinsleden, louter ziet op verblijf in het kader van gezinshereniging en niet op verblijf in het kader van asiel. Zie…

Verder lezen
Terug naar overzicht