JV 2008/178, RvS 14-03-2008, , 200708582/1 (met annotatie van PB)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Ongewenstverklaring, Procesbelang, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Ambtshalve overweegt de Afdeling dat, zoals eerder overwogen («JV» 2006/347), een vreemdeling geen belang heeft bij een beroep tegen een besluit over een aanvraag tot verlening of verlenging van een verblijfsvergunning, dan wel intrekking daarvan, zolang deze ongewenst is verklaard, omdat dit beroep nimmer tot rechtmatig verblijf kan leiden. Een ongewenst verklaarde vreemdeling kan in afwijking van art. 8 Vw 2000 immers geen rechtmatig verblijf hebben.

De…

Verder lezen
Terug naar overzicht