JV 2008/180, RvS 19-03-2008, , 200705787/1

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, vereiste, Openbare orde, Gezinsleven, inmenging, Gezinshereniging

Samenvatting

De minister heeft er, gelet op het besluit in primo, voor gekozen om de aanvraag ook inhoudelijk af te wijzen, waarbij niet langer betekenis wordt gehecht aan de omstandigheid dat de vreemdeling niet beschikt over een mvv. De Afdeling ziet in art. 16 lid 1, sub a Vw 2000 noch enige andere rechtsregel, aanleiding voor het oordeel dat de minister een dergelijke keuze niet zou mogen maken.

Verder lezen
Terug naar overzicht