JV 2008/196, RvS 26-03-2008, BC7651, 200705549/1

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad, Schadevergoeding, Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 1/80, Voortgezet verblijf, Relativiteitsvereiste

Samenvatting

Of de vreemdeling aan het Besluit 1/80 een recht op voortgezet verblijf kan ontlenen, staat in deze procedure over een verzoek om schadevergoeding, niet ter discussie. De regels van het nationale vreemdelingenrecht, op grond waarvan de vreemdeling recht had op de verblijfsvergunning die de minister haar uiteindelijk ook heeft verleend, hebben tot doel haar een recht op verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland te…

Verder lezen
Terug naar overzicht