JV 2008/197, RvS 27-03-2008, BC8570, 200705921/1

Inhoudsindicatie

Diplomatiek personeel, Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd, Iran

Samenvatting

De vreemdelingen klagen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat, aangezien zij hun geprivilegieerdendocumenten vóór 1 augustus 2002 moesten inleveren en de vreemdeling sub 1 met ingang van die datum niet langer staat geregistreerd in de Protocollaire Basisadministratie (Probas), de minister terecht heeft geoordeeld dat zij met ingang van die datum hun bijzondere geprivilegieerde status hebben verloren en aldus niet voldoen aan de tienjarentermijn in art. 3.93 lid 1 Vb 2000, zodat zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht