JV 2008/2, RvS 02-10-2007, BB5505, 200703408/1 (met annotatie van P.A. Willemsen)

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, vereiste, Kennismigrant, Formele rechtskracht

Samenvatting

Aan het besluit is ten grondslag gelegd dat de vreemdeling sedert 1 september 1996 bij de werkgever in dienst is als afwasser, dat de werkgever niet door middel van bescheiden heeft gestaafd dat de vreemdeling gekwalificeerd is om de functie van chef-kok uit te oefenen en dat evenmin gebleken is dat de vreemdeling enige ervaring op dit gebied heeft opgedaan en dat het marktconforme salaris aanzienlijk lager ligt dan het overeengekomen jaarsalaris van € 45…

Verder lezen
Terug naar overzicht