JV 2008/200, RvS 01-04-2008, BD0552, 200706949/1 (met annotatie van HBA)

Inhoudsindicatie

Asiel, aanvraag, Dublinverordening, Onmenselijke behandeling, Malta

Samenvatting

1. Het betoog van de vreemdeling dat Nederland art. 3 EVRM schendt door hem aan Malta over te dragen, omdat in dat land geen adequate opvang voorhanden is, kan, nu het na de hoger beroepstermijn is toegevoegd aan hetgeen in het hogerberoepschrift naar voren is gebracht, niet bij de beoordeling worden betrokken.

2. Nu niet is gebleken dat Malta naar aanleiding van de asielaanvraag de vingerafdrukken van de vreemdeling heeft genomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht