JV 2008/204, RvS 02-04-2008, BC8555, 200705067/1

Inhoudsindicatie

Naturalisatie, Openbare orde, Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd, Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Afghanistan

Samenvatting

Zoals eerder overwogen (LJN: AU5393) mag het bevoegd gezag het interpretatief beleid betreffende de toepassing van art. 9 lid 1 sub a RWN als zodanig hanteren, doch dient er daarbij rekening mee te houden dat zich omstandigheden kunnen voordoen op grond waarvan slechts tot een juiste wetstoepassing kan worden gekomen indien van dat beleid wordt afgeweken.

1. De omstandigheden dat reeds op 12 juli 2001 een advies…

Verder lezen
Terug naar overzicht