JV 2008/210, RvS 04-04-2008, BC9688, 200801653/1

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, zicht op uitzetting, Richtlijn, Omvang geschil, Schadevergoeding, Afghanistan

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat, nu het hoger beroep dat de vreemdeling (van Afghaanse nationaliteit) in zijn asielprocedure heeft ingesteld geen schorsende werking toekomt, hij geen rechtmatig verblijf als bedoeld in art. 59 lid 1 sub b Vw 2000 heeft en de Staatssecretaris van Justitie de maatregel van bewaring terecht heeft gebaseerd op sub a van dat artikellid.

De rechtbank is er evenwel aan voorbij gegaan dat in beroep…

Verder lezen
Terug naar overzicht