JV 2008/212, RvS 09-04-2008, BC9727, 200705338/1

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, hardheidsclausule, Discretionaire bevoegdheid

Samenvatting

Uit de uitlatingen van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie opgenomen in het verslag voortzetting algemeen overleg met de vaste Kamercommissie voor Justitie op 17 september 2003 over de Eenmalige regeling voor asielzoekers, kan niet worden afgeleid dat de minister heeft toegezegd vrouwen die borstvoeding geven, uitsluitend om die reden vrij te stellen van het mvv-vereiste. Aangenomen moet worden dat de woorden ‘die gevallen’ in de zin ‘Ik zeg toe dat op die…

Verder lezen
Terug naar overzicht