JV 2008/226, RvS 04-04-2008, , 200708902/1

Inhoudsindicatie

Alleenstaande minderjarige vreemdeling, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Gezinsleven, Vietnam

Samenvatting

Een verblijfsvergunning op grond van art. 29 lid 1, sub c, Vw 2000 kan worden verleend in omstandigheden die verband houden met de redenen van vertrek uit het land van herkomst. Vast staat dat niet aan die voorwaarde is voldaan. Nu die voorwaarde is vastgelegd in een algemeen verbindend voorschrift, is art. 4:84 Awb daarop niet van toepassing. Verlening van een verblijfsvergunning op de c-grond onder toepassing van…

Verder lezen
Terug naar overzicht