JV 2008/227, RvS 07-04-2008, BC9734, 200708712/1 (met annotatie van Karin Zwaan Centrum voor Migratierecht)

Inhoudsindicatie

Taalanalyse, contra-expertise, Termijn

Samenvatting

De vreemdeling heeft niet aan de Minister van Justitie te kennen gegeven binnen welke termijn een contra-expertise daadwerkelijk beschikbaar zou zijn. De brief van de Taalstudio van 15 december 2006 geeft hierover onvoldoende uitsluitsel, aangezien blijkens die brief de termijn waarop de contra- expertise beschikbaar is afhankelijk wordt gesteld van, en eerst gegeven kan worden na, ontvangst van de opdrachtbevestiging voor fase 2. Reeds hierom heeft de rechtbank ten onrechte overwogen dat Minister met…

Verder lezen
Terug naar overzicht