JV 2008/231, RvS 23-04-2008, BD0355, 200705706/1

Inhoudsindicatie

Wet Arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Tewerkstellingsvergunning, Fair trial, Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 1/80, Turkije, Rechtsgevolgen, in stand houden

Samenvatting

1. Daargelaten of bij het voor commentaar voorleggen van het bezwaarschrift aan de toezichthouder om andere dan louter feitelijke informatie, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de wederpartij, mag worden verzocht, heeft deze handelwijze geen strijd opgeleverd met de door art. 19a lid 1 Wav en art. 2:4 Awb beoogde functiescheiding tussen toezichthouder en…

Verder lezen
Terug naar overzicht