JV 2008/250, RvS 28-04-2008, BD1179, 200800919/1 (met annotatie van BKO)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Nova, Ambtsbericht, Somalië, Categoriale bescherming, Motivering

Samenvatting

1. De informatie uit het ambtsbericht van november 2007, waaruit blijkt dat de situatie in met name Puntland is verslechterd, dateert van ná het eerdere besluit. Mede gelet op de ruime beoordelingsmarge van de Staatssecretaris van Justitie bij de beoordeling van de vraag of een beleid van categoriale bescherming al dan niet moet worden gevoerd, is niet op voorhand uitgesloten dat die informatie kan afdoen aan dat besluit en de…

Verder lezen
Terug naar overzicht