JV 2008/251, RvS 29-04-2008, BD1538, 200800462/1

Inhoudsindicatie

Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen, Opvang, COA, bevoegdheid, Kinderen, rechten van, Rechtmatig verblijf

Samenvatting

Op grond van de Rvb is het COA onder andere belast met het voorzien in de noodzakelijke bestaansvoorwaarden van de minderjarige vreemdelingen die, samen met ten minste één ouder of verzorger, in afwachting van een verblijfsaanvraag rechtmatig in Nederland verblijven. Met de noodzakelijke bestaansvoorwaarden wordt slechts het verstrekken van een financiële toelage bedoeld. De Rvb bevat geen bepalingen die het COA een mogelijkheid bieden om hiervan af…

Verder lezen
Terug naar overzicht