JV 2008/272, RvS 20-05-2008, BD2767, 200707599/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Nova, Taalanalyse, contra-expertise, Somalië, Categoriale bescherming

Samenvatting

Weliswaar heeft de rechtbank gemotiveerd uiteengezet dat en waarom in de contra-expertise voldoende concrete aanknopingspunten zijn gelegen die aanleiding geven tot twijfel aan de juistheid en volledigheid van de taalanalyse, maar die overweging geeft er geen blijk van dat zij zich rekenschap heeft gegeven van de argumenten die het BLT in de reactie naar voren heeft gebracht, waartegen de vreemdeling geen reactie van de opsteller van de contra-expertise…

Verder lezen
Terug naar overzicht