JV 2008/274, RvS 23-05-2008, BD3189, 200800530/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Richtlijn, Libanon, Palestijnen

Samenvatting

De vreemdeling kan alleen onder de reikwijdte van art. 15 onder c Definitierichtlijn vallen, indien de door hem gestelde schade in verband kan worden gebracht met een binnenlands gewapend conflict. Daartoe dient de vreemdeling aannemelijk te maken dat ten tijde van de totstandkoming van het besluit sprake was van een binnenlands gewapend conflict in het deel van het land, van waaruit hij afkomstig is, dan wel dat op dat moment in dat deel sprake was van…

Verder lezen
Terug naar overzicht