JV 2008/275, RvS 26-05-2008, BD3183, 200800351/1

Inhoudsindicatie

Onmenselijke behandeling, Omvang van het geschil, Toetsing, ex-nunc, Iran

Samenvatting

Bij aanvullend beroepschrift heeft de vreemdeling een kopie van een doopcertificaat overgelegd en aangevoerd dat hij vanwege zijn bekering tot het christendom in Nederland op 9 oktober 2007, bij terugkeer naar Iran een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met art. 3 EVRM. De vreemdeling heeft aldus nieuwe asielmotieven aangevoerd, die geen verband houden met het in het kader van de aanvraag afgelegde asielrelaas. Zoals eerder overwogen (

Verder lezen
Terug naar overzicht