JV 2008/277, RvS 28-05-2008, BD3194, 200802254/1 (met annotatie van BKO)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Verblijfsvergunning, beperking, Machtiging tot voorlopig verblijf, hardheidsclausule

Samenvatting

Onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie (o.m. 6 maart 2008, «JV» 2008/169 en 4 mei 2005, LJN AT5088), overweegt de Afdeling dat ter beantwoording van de vraag of plaats is voor een rechterlijke beoordeling van het besluit op bezwaar van 14 september 2007, beoordeeld dient te worden of dit besluit ten opzichte van de eerdere afwijzende besluiten een besluit van gelijke strekking betreft.

Verder lezen
Terug naar overzicht