JV 2008/278, RvS 10-06-2008, BD3801, 200708670/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, indiening, Buitenbehandelingstelling, Verzuim, herstel

Samenvatting

1. De Staatssecretaris van Justitie wordt niet gevolgd dat de rechtbank heeft miskend dat hij de aanvraag buiten behandeling heeft mogen stellen omdat sprake is van een in een wettelijk voorschrift, als bedoeld in art. 4:5 lid 1, sub a, Awb, neergelegde verplichting om bij het indienen van een reguliere aanvraag in persoon te verschijnen. Gelet op de relevante artikelen uit de Vw 2000 en het Vb 2000 en de totstandkoming daarvan…

Verder lezen
Terug naar overzicht