JV 2008/295, RvS 28-05-2008, BD4769, 200800823/1

Inhoudsindicatie

Ongewenstverklaring, Gezinsleven, inmenging, Categoriaal beschermingsbeleid, Somalië, Motivering

Samenvatting

De vreemdeling klaagt dat de rechtbank heeft miskend dat bij de beoordeling van de vraag of de inmenging in zijn gezinsleven gerechtvaardigd is, de belangen niet op de juiste wijze zijn afgewogen. De grief slaagt.

Volgens B2/10.2.3.4 (thans: B2/10.2.3.2) Vc 2000 bestaat een vermoeden van objectieve belemmering indien op het moment waarop de toets aan art…

Verder lezen
Terug naar overzicht