JV 2008/297, RvS 04-06-2008, BD3909, 200800966/1 (met annotatie van Maarten den Heijer)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Nova, Richtlijn, Democratische Republiek Congo

Samenvatting

1. De rechtbank heeft niet onderkend dat zij als in rechte vaststaand had moeten aannemen dat de vreemdeling afkomstig is uit de Democratische Republiek Congo (DRC), nu de minister in de eerdere procedure de gestelde afkomst van de vreemdeling uit dat land niet uitdrukkelijk ongeloofwaardig heeft geacht en de vreemdeling in onderhavige procedure ter zake geen nova heeft aangevoerd.

2. Aangezien de DRC ten tijde van het besluit van 23 januari 2007 niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht