JV 2008/3, RvS 22-10-2007, BB7202, 200704566/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Ongewenstverklaring, Beroep, Procesbelang

Samenvatting

Zoals eerder overwogen («JV» 2006/347) heeft een vreemdeling, zolang hij ongewenst is verklaard, bij beoordeling van een beroep tegen een besluit op een aanvraag tot verlening of verlenging van een verblijfsvergunning, dan wel intrekking daarvan, geen belang, omdat dit nimmer tot rechtmatig verblijf kan leiden. Belang bij toetsing in rechte van een afwijzing van, zoals hier, een asielaanvraag is bij samenloop daarvan…

Verder lezen
Terug naar overzicht