JV 2008/301, RvS 12-06-2008, BD4768, 200803561/1 (met annotatie van PJAMB)

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, Horen, in beroep, Voorschrift van openbare orde, Schadevergoeding

Samenvatting

Art. 94 lid 2 Vw 2000 is een voorschrift dat zich direct tot de rechtbank richt en een uitwerking van hetgeen ter bescherming van de vreemdeling, van wie de vrijheid is ontnomen, is bepaald in art. 15 lid 2 Gw en art. 5 lid 4 EVRM. De daarin bepaalde termijn strekt tot waarborging van een recht van zo fundamentele aard, dat grond bestaat om ook zonder dat dit door…

Verder lezen
Terug naar overzicht