JV 2008/304, RvS 19-06-2008, BD5573, 200803602/1

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, Schadevergoeding, Processtukken, toezenden

Samenvatting

De rechtbank heeft in de aangevallen uitspraak vastgesteld dat de Staatssecretaris van Justitie niet heeft voldaan aan zijn verplichting op grond van de Procesregeling vreemdelingenkamers om binnen een nader genoemde termijn de op de zaak betrekking hebbende stukken aan haar toe te zenden. Nu zij daardoor niet in de gelegenheid is geweest om de rechtmatigheid van de maatregel te toetsen, heeft zij, gezien het bepaalde in art. 8:31 Awb, het beroep gegrond geacht en de maatregel…

Verder lezen
Terug naar overzicht