JV 2008/332, RvS 02-07-2008, BD6132, 200704789/1 (met annotatie van H. Oosterom-Staples)

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Tewerkstellingsvergunning, Vrij verkeer van werknemers

Samenvatting

Aan A. is een boete opgelegd, omdat hij twee vreemdelingen van Poolse nationaliteit op 21 oktober 2005 schilderwerkzaamheden heeft laten verrichten aan zijn woning, terwijl hiervoor geen Tewerkstellingsvergunningen zijn afgegeven. A. stelt dat de rechtbank heeft miskend dat de vreemdelingen niet zijn te kwalificeren als werknemers, als bedoeld in art. 39 EG-Verdrag.

De Afdeling overweegt dat de rechtbank, door slechts bepalend te achten dat art. 1 lid…

Verder lezen
Terug naar overzicht